ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

SEMPOZYUM TEMASI


 
Sempozyumun Avrupa ve Asya kıtalarını biraraya getiren topraklar üzerinde yapılması nedeniyle, Sempozyum teması "Uçurumların birleştirilmesi" olarak belirlenmiştir.
 
Sempozyumun amacı;
 • Teori ve pratik arasında,
 • Engelli ve engelsiz bireyler arasında,
 • Farklı disiplinlerden gelen akademisyenler arasında,
 • Akademisyenler ve uygulamada çalışan meslek elemanları arasında bir köprü oluşturarak bütünleşmelerine katkı sağlamaktır.

Sempozyumun özel amaçları;
 • Engelliler için fiziksel aktivite alanında çalışan araştırmacılar ve uygulamacılar arasında disiplinler arası iletişimi geliştirmek.
 • Engelliler için fiziksel aktivitede öğretmen ve antrenman alanında iyi örnekler sunmak.
 • Engelliler için fiziksel aktivite alanında son bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tartışmak ve yaygınlaştırmak.

SEMPOZYUM KONULARI


 
 • Fiziksel aktivite, Sağlık, İyilik hali ve Engellilik
 • Motor davranış ve engellilik
 • Engelli Sporları; Elit, kaynaştırma ve rekreasyonel
 • Bilim ve Teknoloji; Spor, Egzersiz, Rehabilitasyon ve Erişilebilirlikte ilerlemeler.
 • Engelliler için fiziksel aktivitede kaynaştırma: Eğitimsel ortamlar, sosyal politikalar ve haklar
 • Tutumlar, Stereotipler ve Engellilik; Dışlama, Şiddet, Medya
 • Engelliler için fiziksel aktivite meslek elemanı yetiştirme ve yeterlilikleri
 • Engelli bireyler için dans, su sporları, rekreasyon ve fitnes
 • Fiziksel aktivite ve yaşlanma
 • Engelliler için fiziksel aktivite ve gelişmekte olan ülkeler
 • Diğer

 
EBFAD   Yeditepe University   IFAPA