ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

ISAPA ISTANBUL 2013 SEMPOZYUM İÇERİĞİ


 
 1. Bildiri kitapları
 2. Seçilen burslu bildiriler sempozyumda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

KONGRE FORMATI


 
 • Ana Tema Konuşmacıları
 • Davetli Konuşmacılar
 • Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Alanındaki Liderler Arasında Münazara
 • Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
 • Sözlü / Poster Sunumlar
 • Atelye Çalışmaları / Gösterimler
 • Ulusal Sempozyum
 • Kısa Film Yarışması
 • Fotoğraf Yarışması
 • Sergi
EBFAD   Yeditepe University   IFAPA