ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

ISAPA 2013 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU


 

Beş gün boyunca sürecek "Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite" sempozyumunun paralel oturum salonlarından biri engelliler için fiziksel aktivite alanına gönül vermiş lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sunumları için ayrılmıştır. Engelliler için fiziksel aktivite alanının önde gelen liderleri tarafından yönetilecek oturumların amacı lisans ve lisansüstü düzeyde engelliler için fiziksel aktivite alanında çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak, uluslararası düzeyde işbirliği ağlarını geliştirme fırsatı vermek ve ileri düzey akademik çalışmalar için motivasyon sağlamaktır.
EBFAD   Yeditepe University   IFAPA