ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

KOORDİNATÖRLER


 
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
Doç. Dr. Abdurahman Aktop, Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
KISA FİLM YARIŞMASI
Araş. Gör. Ayşegül Aksoy, Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
 
ATELYE ÇALIŞMALARI
Dr. Pınar Yaprak Kemaloğlu
 
EBFAD   Yeditepe University   IFAPA