ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

ULUSLARARASI ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE FEDERASYONU (IFAPA) ÖDÜLLERİ


 
Uluslararası Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Federasyonu (IFAPA), 1991 yılından beri Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite alanında kayda değer burs ve katkılar sağlamıştır.
 

ULUSLARARASI ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE ALANINDA GENÇ BİLİM ADAMI ÖDÜLLERİ


 

Genç Bilim adamları Ödülleri, Profesör Claudine Sherrill tarafından başlatılmış olup, engelli bireyler için fiziksel aktivite alanına ilgi duyan genç bilim adamlarını tanımak ve destek olmak amacını taşımaktadır. Bu ödül için için seçilebilme hakkı 40 yaşın altındaki katılımcılar ile sınırlıdır. Genç Bilim Adamları Ödülleri'nin biri Uluslararası Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Federasyonu (IFAPA) tarafından, diğeri de Uluslararası Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu (ISAPA) düzenleme kurulu tarafından belirlenmektedir.
 

ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE ALANINDA YAPILAN DEĞERLİ KATKILAR İÇİN ELLY D. FRIEDMANN ÖDÜLÜ


 
Elly D. Friedmann Ödülü Bu ödül, Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper ve Friedmann ailesi tarafından Dr. Friedmann'ın beden eğitimine ve vücut, zihin ve ruh üçgeni arasındaki bütünsel ilişki konusuna yaptığı değerli katkılara ithafen verilmektedir. Bu ödül, engelli bireyler için fiziksel aktivite alanında öncülük yapanların yanı sıra seçkin akademik ve profesyonel başarılara da dikkati çekmektedir.
 
Önceki Yıllarda Bu Ödülü Almaya Hak Kazananlar:
1991- Claudine Sherrill (ABD)
1993- Ernst J. Kiphard (Almanya)
1995- Inge Morisbak (Norveç)
1997- Julian U. Stein (ABD)
1999- Atara Sherman (İsrail)
2001- Kurt-Alphons Jochheim (Almanya)
2003- Kyonosuke Yabe (Japonya) & Yang Ja Hong (Kore)
2005- Josef Lev (İsrail)
2007- Herman Van Coppenolle(Belçika)
2009- Hana Valkova Valkova (Çek Cumhuriyeti)
2011- Hideo Nakata (Japonya)
 

ISAPA G. LAWRENCE RARICK ANMA KONFERANSI


 
Engelli bireyler için Fiziksel Aktivite (APA) alanındaki en seçkin araştırmacının G. Lawrence Rarick olduğu pek çok kimse tarafından bilinmektedir. Okul yıllarında öğrencilerin motor performansını etkileyen yaş, cinsiyet ve engellilik özelliklerini açıklamaya yönelik Rarick'in fen bilimleri alanında yürüttüğü ilk çalışmalar, olgunlaşma teorisi altında süregelen bir düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Profesör Rarick'in gerçekleştirdiği araştırmalar, insanları hayrete düşürecek ölçüde geniş ve iddialıydı ve bu çalışmaların boyut ve karmaşıklığı da oldukça etkileyiciydi. Rarick'in yürüttüğü çalışmalar; engelli bireylerin performans boyutu, cinsiyet ve yetenek yapılarına ilişkin bu alanda yapılacak çalışmalara sağlam bir temel oluşturmuştur.
Rarick'in Down sendromu, öğrenme bozukluğu veya orta derecede zihinsel engeli olan katılımcılarla yürüttüğü çalışmalar, bu bireylerden beklenen tipik ve atipik performanslara açıklık getirmiş ve önemli programların geliştirilmesine yardımcı olmuştur.
 
G. Lawrence Rarick Anma Konferansı G. Lawrence Rarick sayesinde elde edilen bilgiler bugün bu alanda sahip olduğumuz düşünüş ve uygulamaların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Federal ve Eyalet Yasa ve Mevzuatları'nın da şekillendirilmesine katkı sağlamıştır. Engelli bireyler için Fiziksel Aktivite (APA) alanı, Profesör Rarick'in vefatıyla büyük bir kayıp yaşamıştır (1995).
 
Önceki Yıllarda Gerçekleştirilen Anma Konferanslarında Yer Alan Konuşmacılar:
Dr. Roy Shephard 1999
Dr. Sheila Henderson 2001
Dr. A.E. (Ted) Wall 2003
Dr. Alain Varray 2005
Dr. Carlos Eduardo Negrão 2007
Dr. Michael Bar-Eli 2009
Dr. James Rimmer 2011
EBFAD   Yeditepe University   IFAPA