ISAPA 2013
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
19-23 Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
"Uçurumları Birleştirelim!"
Like ISAPA 2013 on Facebook Follow ISAPA 2013 on twitter
  
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013
ISAPA 2013

BİLDİRİ GÖNDERİM


 

LÜTFEN OKUYUN

Sürece başlamadan önce her katılımcının YAZAR BAŞVURU REHBERİ'ni okuması rica olunur.


BİLDİRİ ÖZETLERİNİN SON TESLİM TARİHİ

29 Mart 2013

>Kabul Bildirimi


Online Bildiri Gönderim için Buraya Tıklayın
 

Çevrimiçi Bildiri Özeti Teslimi Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen abstract@isapa2013.com ile iletişime geçin.


Örnek Bildiri


Bildirilerin Yayınlanması


 

Bu sempozyum için teslim edilen tüm bildiriler akran denetimine tabi tutulur. Gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yazarlar bu değerlendirmenin sonucu hakkında bilgilendirilecektir. Bildiri özetleri sözlü ya da poster sunum olarak seçilecek ve sempozyumun Bildiri Özetleri Kitabı'nda yayınlanacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilecek olan bazı bildiriler Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi'nin (HSBD) özel bir baskısında yer alacaktır. HSBD, bilimsel bir danışma kurulunun rehberliğinde 1991'den beri yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir. ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'na kayıtlıdır. Derginin ana amaçları (a) deneysel çalışmaların ve insan hareketleriyle spor bilimleri alanında farklı türde veri tabanlı çalışmaların sonuçlarını paylaşmak, (b) betimleyici ve diğer metodolojik yaklaşımların yardımıyla pratik soruların cevaplarını bulmaktır. Bunun yanı sıra spor ve hareket bilimlerinde son gelişmeleri inceleyen derleme makaleler de dergide yer almaktadır.

Sempozyum Yayın Kurulu gönderilen tüm bildirileri inceleyecek ve seçilen bildirilerin yazarlarını çağırıp HSBD'nin özel baskısında yayınlamak üzere bildirilerinin tam halini teslim etmelerini isteyecektir. Basım için sempozyum bildirilerinin tamamı konu farkı gözetilmeden, eşitlikçi bir yaklaşımla seçilecektir. Bildirilerin tam hali Microsoft Word'de, her köşede 2.5 santimetre çift boşluk ve paragraflar arasında 1.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılacaktır. Yazı karakteri 12 punto ve Times New Roman olacaktır. Bildirilerin tam halinin uzunluğu altı (6) sayfa (2000) kelime olacaktır. Tam hali altı sayfayı geçen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sayfa sınırlamasına tüm şekil, tablo, referans vb. dâhildir. HSBD formatı ve stili hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi inceleyin: http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1764&lang=eng

EBFAD   Yeditepe University   IFAPA